XXII. Veřejný halový triatlon

Pořádá Veslařský klub Ohře Louny

Pořádá:  Veslařský klub Ohře Louny
Místo konání: Městská sportovní hala Louny, Rybalkova ul., sobota 19. listopadu 2016

Přihlášky:  do pondělí 14.11.2016, 24:00 na adresy pořadatele: vko@vko.cz, nebo prostřednictvím webové stránky www.halovytriatlon.cz. Při vysokém počtu startujících může pořadatel odmítnout přihlášky došlé po tomto termínu.

Adresa:  Veslařský klub Ohře, Vosátkova 1765, 440 01 Louny,
Ubytování:  do 31.10.2016 na adresu pořadatele
Disciplíny: 
Cyklistika – rotoped Kalpe Magnetic 2000 m (1000 m)
Člunkový běh 840 m (400 m)
Veslování – trenažer Concept II 1000 m (500 m)

Začátek závodu: sobota 19.11.2016 v 9.00 hod

Startovné: 
Závody č. 1 až 8 (žactvo)  100,-Kč.
Závody č. 9, 10, 12 až 17  150,-Kč
Závod č. 11    bez startovného

Přihlášky došlé po uzávěrce budou navíc zpoplatněny přirážkou ve výši 50 Kč za závodníka.

Pořad - Čas - Kategorie - ročník
01 - 09.00 - ŽKYM - 2006
02 - 09.15 - ŽKYM - 2005
03 - 09.30 - ŽCIM - 2006
04 - 10.00 - ŽCIM - 2005
05 - 10.30 - ŽKYS - 2004
06 - 10.45 - ŽKYS - 2003
07 - 11.00 - ŽCIS - 2004
08 - 11.45 - ŽCIS - 2003
09 - 12.30 - DKY - 2001 - 2002
10 - 13.00 - DCI - 2001 - 2002
11 - 14.15 - ELÉVOVÉ - 2007 - 2010
12 - 14.30 - JKY - 1999 - 2000
13 - 15.00 - JŘI - 1999 - 2000
14 - 15.45 - Ž Masters - 1986 a starší
15 - 15.55 - M Masters - 1986 a starší
16 - 16.15 - Ž - 1998 a starší
17 - 16.45 - M - 1998 a starší

Poznámky:

1. Závodí se souběžně v maximálně 16 ti drahách. Rozložení strojů a drah je znázorněno na přiloženém obrázku.
2. U závodníků starších 30 let musí být v přihlášce uvedeno, zda hodlají startovat v hlavní nebo veteránské kategorii.
3. Kategorie 1-8 závodí na poloviční vzdálenosti. Délky tratí jsou uvedeny v závorce.
4. Závod 11 proběhne na tratích odpovídajících věku a výkonnosti přihlášených účastníků.
5. Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií bude probíhat po každém závodě.